Документы

Дорожная безопасность

 1. Безопасный маршрут дошкольника Файл bezopasnyy_marshrut_doshkolnika.docx Файл подписан электронной подписью
 2. Паспорт дорожной безопасности PDF icon pasport_dorozhnoy_bezopasnosti_mbdou_no5.pdf Файл подписан электронной подписью

Рабочие программы

 1. Рабочая программа воспитателя младшей группы_3-4 года PDF icon rabochaya_programma_2-ya_mladshaya_gruppa_fop.pdf Файл подписан электронной подписью
 2. Рабочая программа воспитателя средней группы_4-5 лет PDF icon rabochaya_programma_vospitatelya_sredney_gruppy_konovalova_a.p.pdf Файл подписан электронной подписью
 3. Рабочая программа для детей раннего возраста PDF icon rabochaya_programma_ranniy_vozrast_2023-2024.pdf Файл подписан электронной подписью
 4. Рабочая программа для детей старшей группы ТНР PDF icon rabochaya_programma_starshey_gruppy_no1_dlya_detey_s_tnr.pdf Файл подписан электронной подписью
 5. Рабочая программа для детей подготовительной к школе группы PDF icon rabochaya_programma_podgotovit.gr_._no1_tnr_2022-2023.pdf, PDF icon rabochaya_programma_podg_no2_.obshcherazvivayushchaya_2022-2023.pdf Файл подписан электронной подписью
 6. Рабочая программа для детей подготовительной к школе группы PDF icon rabochaya_programma_podgotovit.gr_._no1_tnr_2022-2023.pdf, PDF icon rabochaya_programma_podg_no2_.obshcherazvivayushchaya_2022-2023.pdf Файл подписан электронной подписью
 7. Рабочая программа учителя-логопеда PDF icon rabochaya_programma_uchitelya-logopeda_-5-6.pdf, PDF icon programma_uchitelya-logopeda_hodakovskoy_e.v.pdf Файл подписан электронной подписью
 8. Рабочая программа учителя-логопеда PDF icon rabochaya_programma_uchitelya-logopeda_-5-6.pdf, PDF icon programma_uchitelya-logopeda_hodakovskoy_e.v.pdf Файл подписан электронной подписью
 9. Рабочая программа педагога-психолога PDF icon rabochaya_programma_pedagoga-psihologa_mbdouno5_2022-2023.pdf Файл подписан электронной подписью
 10. Рабочая программа музыкального руководителя PDF icon rabochaya_programma_muzykalnogo_rukovoditelya_na_2023-2024_uch.god_2.pdf Файл подписан электронной подписью

Конспекты и практики педагогической работы работы

 1. Опыт работы по теме: "Воспитание культуры речевого общения через устное народное творчество",воспитатель: Ковалева И.Н. Файл opyt_kultura_rechevogo_obshcheniya_cherez_ustnoe_narodnoe_tvorchestvo.docx Файл подписан электронной подписью

ВСОКО

 1. Приказ о проведении ВСОКО в 2023 году PDF icon prikaz_no_180_o_provedenii_vsoko.pdf Файл подписан электронной подписью
 2. Положение МБДОУ№5 "Жаворонок" г.Шахты о ВСОКО PDF icon polozhenie_o_vnutrenney_ocenke_kachestva_obrazovaniya_2020.pdf, PDF icon tk_ocenka_kachestva_processov_obrazovatelnoy_deyatelnosti.pdf, PDF icon tk_ocenka_kachestva_upravleniya_doo.pdf, PDF icon tk_ocenka_organizacii_metodicheskogo_soprovozhdeniya_realizacii_oopdo.pdf, PDF icon tk_ocenka_kadrovyh_usloviy.pdf, PDF icon tk_ocenka_kachestva_materialno-tehnicheskoy_sredy.pdf, PDF icon tk_ocenka_kachestva_materialno-tehnicheskoy_sredy2.pdf, PDF icon tk_ocenka_predmetno-prostranstvennoy_sredy.pdf, PDF icon tk_ocenka_psihologo-pedagogicheskih_usloviy_orsushchestvleniya_od.pdf, PDF icon tk_ocenka_finansovyh_usloviy.pdf, PDF icon tk_pocenka_kachestva_rezultativnosti_obrazovatelnoy_deyatelnosti.pdf Файл подписан электронной подписью
 3. Положение МБДОУ№5 "Жаворонок" г.Шахты о ВСОКО PDF icon polozhenie_o_vnutrenney_ocenke_kachestva_obrazovaniya_2020.pdf, PDF icon tk_ocenka_kachestva_processov_obrazovatelnoy_deyatelnosti.pdf, PDF icon tk_ocenka_kachestva_upravleniya_doo.pdf, PDF icon tk_ocenka_organizacii_metodicheskogo_soprovozhdeniya_realizacii_oopdo.pdf, PDF icon tk_ocenka_kadrovyh_usloviy.pdf, PDF icon tk_ocenka_kachestva_materialno-tehnicheskoy_sredy.pdf, PDF icon tk_ocenka_kachestva_materialno-tehnicheskoy_sredy2.pdf, PDF icon tk_ocenka_predmetno-prostranstvennoy_sredy.pdf, PDF icon tk_ocenka_psihologo-pedagogicheskih_usloviy_orsushchestvleniya_od.pdf, PDF icon tk_ocenka_finansovyh_usloviy.pdf, PDF icon tk_pocenka_kachestva_rezultativnosti_obrazovatelnoy_deyatelnosti.pdf Файл подписан электронной подписью
 4. Положение МБДОУ№5 "Жаворонок" г.Шахты о ВСОКО PDF icon polozhenie_o_vnutrenney_ocenke_kachestva_obrazovaniya_2020.pdf, PDF icon tk_ocenka_kachestva_processov_obrazovatelnoy_deyatelnosti.pdf, PDF icon tk_ocenka_kachestva_upravleniya_doo.pdf, PDF icon tk_ocenka_organizacii_metodicheskogo_soprovozhdeniya_realizacii_oopdo.pdf, PDF icon tk_ocenka_kadrovyh_usloviy.pdf, PDF icon tk_ocenka_kachestva_materialno-tehnicheskoy_sredy.pdf, PDF icon tk_ocenka_kachestva_materialno-tehnicheskoy_sredy2.pdf, PDF icon tk_ocenka_predmetno-prostranstvennoy_sredy.pdf, PDF icon tk_ocenka_psihologo-pedagogicheskih_usloviy_orsushchestvleniya_od.pdf, PDF icon tk_ocenka_finansovyh_usloviy.pdf, PDF icon tk_pocenka_kachestva_rezultativnosti_obrazovatelnoy_deyatelnosti.pdf Файл подписан электронной подписью
 5. Положение МБДОУ№5 "Жаворонок" г.Шахты о ВСОКО PDF icon polozhenie_o_vnutrenney_ocenke_kachestva_obrazovaniya_2020.pdf, PDF icon tk_ocenka_kachestva_processov_obrazovatelnoy_deyatelnosti.pdf, PDF icon tk_ocenka_kachestva_upravleniya_doo.pdf, PDF icon tk_ocenka_organizacii_metodicheskogo_soprovozhdeniya_realizacii_oopdo.pdf, PDF icon tk_ocenka_kadrovyh_usloviy.pdf, PDF icon tk_ocenka_kachestva_materialno-tehnicheskoy_sredy.pdf, PDF icon tk_ocenka_kachestva_materialno-tehnicheskoy_sredy2.pdf, PDF icon tk_ocenka_predmetno-prostranstvennoy_sredy.pdf, PDF icon tk_ocenka_psihologo-pedagogicheskih_usloviy_orsushchestvleniya_od.pdf, PDF icon tk_ocenka_finansovyh_usloviy.pdf, PDF icon tk_pocenka_kachestva_rezultativnosti_obrazovatelnoy_deyatelnosti.pdf Файл подписан электронной подписью
 6. Положение МБДОУ№5 "Жаворонок" г.Шахты о ВСОКО PDF icon polozhenie_o_vnutrenney_ocenke_kachestva_obrazovaniya_2020.pdf, PDF icon tk_ocenka_kachestva_processov_obrazovatelnoy_deyatelnosti.pdf, PDF icon tk_ocenka_kachestva_upravleniya_doo.pdf, PDF icon tk_ocenka_organizacii_metodicheskogo_soprovozhdeniya_realizacii_oopdo.pdf, PDF icon tk_ocenka_kadrovyh_usloviy.pdf, PDF icon tk_ocenka_kachestva_materialno-tehnicheskoy_sredy.pdf, PDF icon tk_ocenka_kachestva_materialno-tehnicheskoy_sredy2.pdf, PDF icon tk_ocenka_predmetno-prostranstvennoy_sredy.pdf, PDF icon tk_ocenka_psihologo-pedagogicheskih_usloviy_orsushchestvleniya_od.pdf, PDF icon tk_ocenka_finansovyh_usloviy.pdf, PDF icon tk_pocenka_kachestva_rezultativnosti_obrazovatelnoy_deyatelnosti.pdf Файл подписан электронной подписью
 7. Положение МБДОУ№5 "Жаворонок" г.Шахты о ВСОКО PDF icon polozhenie_o_vnutrenney_ocenke_kachestva_obrazovaniya_2020.pdf, PDF icon tk_ocenka_kachestva_processov_obrazovatelnoy_deyatelnosti.pdf, PDF icon tk_ocenka_kachestva_upravleniya_doo.pdf, PDF icon tk_ocenka_organizacii_metodicheskogo_soprovozhdeniya_realizacii_oopdo.pdf, PDF icon tk_ocenka_kadrovyh_usloviy.pdf, PDF icon tk_ocenka_kachestva_materialno-tehnicheskoy_sredy.pdf, PDF icon tk_ocenka_kachestva_materialno-tehnicheskoy_sredy2.pdf, PDF icon tk_ocenka_predmetno-prostranstvennoy_sredy.pdf, PDF icon tk_ocenka_psihologo-pedagogicheskih_usloviy_orsushchestvleniya_od.pdf, PDF icon tk_ocenka_finansovyh_usloviy.pdf, PDF icon tk_pocenka_kachestva_rezultativnosti_obrazovatelnoy_deyatelnosti.pdf Файл подписан электронной подписью
 8. Положение МБДОУ№5 "Жаворонок" г.Шахты о ВСОКО PDF icon polozhenie_o_vnutrenney_ocenke_kachestva_obrazovaniya_2020.pdf, PDF icon tk_ocenka_kachestva_processov_obrazovatelnoy_deyatelnosti.pdf, PDF icon tk_ocenka_kachestva_upravleniya_doo.pdf, PDF icon tk_ocenka_organizacii_metodicheskogo_soprovozhdeniya_realizacii_oopdo.pdf, PDF icon tk_ocenka_kadrovyh_usloviy.pdf, PDF icon tk_ocenka_kachestva_materialno-tehnicheskoy_sredy.pdf, PDF icon tk_ocenka_kachestva_materialno-tehnicheskoy_sredy2.pdf, PDF icon tk_ocenka_predmetno-prostranstvennoy_sredy.pdf, PDF icon tk_ocenka_psihologo-pedagogicheskih_usloviy_orsushchestvleniya_od.pdf, PDF icon tk_ocenka_finansovyh_usloviy.pdf, PDF icon tk_pocenka_kachestva_rezultativnosti_obrazovatelnoy_deyatelnosti.pdf Файл подписан электронной подписью
 9. Положение МБДОУ№5 "Жаворонок" г.Шахты о ВСОКО PDF icon polozhenie_o_vnutrenney_ocenke_kachestva_obrazovaniya_2020.pdf, PDF icon tk_ocenka_kachestva_processov_obrazovatelnoy_deyatelnosti.pdf, PDF icon tk_ocenka_kachestva_upravleniya_doo.pdf, PDF icon tk_ocenka_organizacii_metodicheskogo_soprovozhdeniya_realizacii_oopdo.pdf, PDF icon tk_ocenka_kadrovyh_usloviy.pdf, PDF icon tk_ocenka_kachestva_materialno-tehnicheskoy_sredy.pdf, PDF icon tk_ocenka_kachestva_materialno-tehnicheskoy_sredy2.pdf, PDF icon tk_ocenka_predmetno-prostranstvennoy_sredy.pdf, PDF icon tk_ocenka_psihologo-pedagogicheskih_usloviy_orsushchestvleniya_od.pdf, PDF icon tk_ocenka_finansovyh_usloviy.pdf, PDF icon tk_pocenka_kachestva_rezultativnosti_obrazovatelnoy_deyatelnosti.pdf Файл подписан электронной подписью
 10. Положение МБДОУ№5 "Жаворонок" г.Шахты о ВСОКО PDF icon polozhenie_o_vnutrenney_ocenke_kachestva_obrazovaniya_2020.pdf, PDF icon tk_ocenka_kachestva_processov_obrazovatelnoy_deyatelnosti.pdf, PDF icon tk_ocenka_kachestva_upravleniya_doo.pdf, PDF icon tk_ocenka_organizacii_metodicheskogo_soprovozhdeniya_realizacii_oopdo.pdf, PDF icon tk_ocenka_kadrovyh_usloviy.pdf, PDF icon tk_ocenka_kachestva_materialno-tehnicheskoy_sredy.pdf, PDF icon tk_ocenka_kachestva_materialno-tehnicheskoy_sredy2.pdf, PDF icon tk_ocenka_predmetno-prostranstvennoy_sredy.pdf, PDF icon tk_ocenka_psihologo-pedagogicheskih_usloviy_orsushchestvleniya_od.pdf, PDF icon tk_ocenka_finansovyh_usloviy.pdf, PDF icon tk_pocenka_kachestva_rezultativnosti_obrazovatelnoy_deyatelnosti.pdf Файл подписан электронной подписью
 11. Положение МБДОУ№5 "Жаворонок" г.Шахты о ВСОКО PDF icon polozhenie_o_vnutrenney_ocenke_kachestva_obrazovaniya_2020.pdf, PDF icon tk_ocenka_kachestva_processov_obrazovatelnoy_deyatelnosti.pdf, PDF icon tk_ocenka_kachestva_upravleniya_doo.pdf, PDF icon tk_ocenka_organizacii_metodicheskogo_soprovozhdeniya_realizacii_oopdo.pdf, PDF icon tk_ocenka_kadrovyh_usloviy.pdf, PDF icon tk_ocenka_kachestva_materialno-tehnicheskoy_sredy.pdf, PDF icon tk_ocenka_kachestva_materialno-tehnicheskoy_sredy2.pdf, PDF icon tk_ocenka_predmetno-prostranstvennoy_sredy.pdf, PDF icon tk_ocenka_psihologo-pedagogicheskih_usloviy_orsushchestvleniya_od.pdf, PDF icon tk_ocenka_finansovyh_usloviy.pdf, PDF icon tk_pocenka_kachestva_rezultativnosti_obrazovatelnoy_deyatelnosti.pdf Файл подписан электронной подписью
 12. Положение МБДОУ№5 "Жаворонок" г.Шахты о ВСОКО PDF icon polozhenie_o_vnutrenney_ocenke_kachestva_obrazovaniya_2020.pdf, PDF icon tk_ocenka_kachestva_processov_obrazovatelnoy_deyatelnosti.pdf, PDF icon tk_ocenka_kachestva_upravleniya_doo.pdf, PDF icon tk_ocenka_organizacii_metodicheskogo_soprovozhdeniya_realizacii_oopdo.pdf, PDF icon tk_ocenka_kadrovyh_usloviy.pdf, PDF icon tk_ocenka_kachestva_materialno-tehnicheskoy_sredy.pdf, PDF icon tk_ocenka_kachestva_materialno-tehnicheskoy_sredy2.pdf, PDF icon tk_ocenka_predmetno-prostranstvennoy_sredy.pdf, PDF icon tk_ocenka_psihologo-pedagogicheskih_usloviy_orsushchestvleniya_od.pdf, PDF icon tk_ocenka_finansovyh_usloviy.pdf, PDF icon tk_pocenka_kachestva_rezultativnosti_obrazovatelnoy_deyatelnosti.pdf Файл подписан электронной подписью

Образовательная деятельность

 1. Учебный план PDF icon uchebnyy_plan_obshcherazvivayushchie_gruppy1.pdf, PDF icon uchebnyy_plan_tnr1.pdf Файл подписан электронной подписью
 2. Учебный план PDF icon uchebnyy_plan_obshcherazvivayushchie_gruppy1.pdf, PDF icon uchebnyy_plan_tnr1.pdf Файл подписан электронной подписью
 3. Календарный учебный график PDF icon godovoy_kalendarnyy_uchebnyy_grafik_2023-24.pdf Файл подписан электронной подписью
 4. Режим жизнедеятельности воспитанников PDF icon rezhim_zhiznedeyatelnosti_detey_doshkolnogo_vozrasta_2023-2024.pdf Файл подписан электронной подписью
 5. Годовой план работы ДОУ 2023-2024 PDF icon godovoy_plan_raboty_mbdouno5_2022-2023.pdf, PDF icon godovoy_plan_raboty_mbdouno5_2023-2024god.pdf Файл подписан электронной подписью
 6. Годовой план работы ДОУ 2023-2024 PDF icon godovoy_plan_raboty_mbdouno5_2022-2023.pdf, PDF icon godovoy_plan_raboty_mbdouno5_2023-2024god.pdf Файл подписан электронной подписью
 7. Организация образовательной деятельности в 2023-2024 уч.году PDF icon setka_zanyatiy_2023-24_snovnoe_zdanieuch.god1_.pdf, PDF icon setka_zanyatiy_2023-2024_modul1.pdf Файл подписан электронной подписью
 8. Организация образовательной деятельности в 2023-2024 уч.году PDF icon setka_zanyatiy_2023-24_snovnoe_zdanieuch.god1_.pdf, PDF icon setka_zanyatiy_2023-2024_modul1.pdf Файл подписан электронной подписью
 9. Календарный план воспитательной работы 2023-2024 учебный год PDF icon godovoy_kalendarnyy_plan_vospitatelnoy_raboty1.pdf Файл подписан электронной подписью

ФГОС

 1. Кодекс профессиональной этики педагогических работников PDF icon kodeks_professionalnoy_etiki.pdf Файл подписан электронной подписью

Платные образовательные услуги

 1. Прейскурант цен на платные дополнительные образовательные услуги PDF icon postanovlenie_administracii_g.shahty_ot_13.07.2020_no1945.pdf Файл подписан электронной подписью
 2. Порядок оказания платных образовательных услуг PDF icon polozhenie_o_platnyh_obrazovatelnyh_uslugah_mbdouno5_.pdf Файл подписан электронной подписью
 3. Договор об оказании платных образовательных услуг Microsoft Office document icon dogovor_logoped_icheskogo_kruzhka.doc, Microsoft Office document icon dogovor_horeografiya.doc, Microsoft Office document icon dogovor_s_roditelyami.doc Файл подписан электронной подписью
 4. Договор об оказании платных образовательных услуг Microsoft Office document icon dogovor_logoped_icheskogo_kruzhka.doc, Microsoft Office document icon dogovor_horeografiya.doc, Microsoft Office document icon dogovor_s_roditelyami.doc Файл подписан электронной подписью
 5. Договор об оказании платных образовательных услуг Microsoft Office document icon dogovor_logoped_icheskogo_kruzhka.doc, Microsoft Office document icon dogovor_horeografiya.doc, Microsoft Office document icon dogovor_s_roditelyami.doc Файл подписан электронной подписью
 6. Положение об утверждении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми,осваивающие программы дошкольного образования PDF icon polozhenie_o_roditelskoy_plate_za_prismotr_i_uhod_27.05.2024.pdf Файл подписан электронной подписью

Финансовая деятельность

 1. Муниципальное задание PDF icon municipalnoe_zadanie_no3_na_2022_i_planovy_period_2023_i_2024_godov_ot_01.07.2022.pdf, PDF icon municipalnoe_zadanie_no1_na_2023_god_i_planovyy_period_2024_i_2025_godov_ot_29.12.2022.pdf Файл подписан электронной подписью
 2. Муниципальное задание PDF icon municipalnoe_zadanie_no3_na_2022_i_planovy_period_2023_i_2024_godov_ot_01.07.2022.pdf, PDF icon municipalnoe_zadanie_no1_na_2023_god_i_planovyy_period_2024_i_2025_godov_ot_29.12.2022.pdf Файл подписан электронной подписью
 3. Отчет по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности PDF icon otchet_o_predprinimatelskoy_i_inoy_prinosyashchey_dohod_deyatelnosti_na_01.09.2022.pdf, PDF icon otchet_o_predprinimatelskoy_i_drugoyprinosyashchey_dohod_deyatelnosti_za_2022god.pdf Файл подписан электронной подписью
 4. Отчет по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности PDF icon otchet_o_predprinimatelskoy_i_inoy_prinosyashchey_dohod_deyatelnosti_na_01.09.2022.pdf, PDF icon otchet_o_predprinimatelskoy_i_drugoyprinosyashchey_dohod_deyatelnosti_za_2022god.pdf Файл подписан электронной подписью
 5. Отчет о результатах деятельности учреждения PDF icon otchet_o_rezultatah_deyatelnosti_uchrezhdeniya_mbdou_no5_zhavoronok_g.shahty.pdf, PDF icon otchet_o_rezultah_deyatelnosti_uchrezhdeniya_za_2022.pdf Файл подписан электронной подписью
 6. Отчет о результатах деятельности учреждения PDF icon otchet_o_rezultatah_deyatelnosti_uchrezhdeniya_mbdou_no5_zhavoronok_g.shahty.pdf, PDF icon otchet_o_rezultah_deyatelnosti_uchrezhdeniya_za_2022.pdf Файл подписан электронной подписью
 7. Отчет о целевом использовании бюджетных средств PDF icon otchet_o_celevom_ispolzovanii_byudzhetnyh_sredstv_na_01.01.2022.pdf, PDF icon otchet_o_celevom_ispolzovanii_byudzhetnyh_sredstv_na_01.09.2022.pdf, PDF icon otchet_o_celevom_ispolzovanii_byudzhetnyh_sredstv_na_01.01.2023.pdf Файл подписан электронной подписью
 8. Отчет о целевом использовании бюджетных средств PDF icon otchet_o_celevom_ispolzovanii_byudzhetnyh_sredstv_na_01.01.2022.pdf, PDF icon otchet_o_celevom_ispolzovanii_byudzhetnyh_sredstv_na_01.09.2022.pdf, PDF icon otchet_o_celevom_ispolzovanii_byudzhetnyh_sredstv_na_01.01.2023.pdf Файл подписан электронной подписью
 9. Отчет о целевом использовании бюджетных средств PDF icon otchet_o_celevom_ispolzovanii_byudzhetnyh_sredstv_na_01.01.2022.pdf, PDF icon otchet_o_celevom_ispolzovanii_byudzhetnyh_sredstv_na_01.09.2022.pdf, PDF icon otchet_o_celevom_ispolzovanii_byudzhetnyh_sredstv_na_01.01.2023.pdf Файл подписан электронной подписью
 10. Публичный отчет МБДОУ№5 "Жаворонок"г.Шахты PDF icon publichnyy_otchet_2021-2022_uch.god_.pdf, PDF icon publichnyy_otchet_2022-2023_uch.god_.pdf Файл подписан электронной подписью
 11. Публичный отчет МБДОУ№5 "Жаворонок"г.Шахты PDF icon publichnyy_otchet_2021-2022_uch.god_.pdf, PDF icon publichnyy_otchet_2022-2023_uch.god_.pdf Файл подписан электронной подписью
 12. План финансово-хозяйственной деятельности PDF icon plan_finansovo-hozyaystvennoy_deyatelnosti_s_uchetom_izmeneniy_na_2022g_ot_31.08.2022.pdf, PDF icon plan_finansovo-hozyaystvennoy_deyatelnosti_s_uchetom_izmeneniy_na_2023g.na_2023g._i_na_planovyy_period_2024_i_2025_godov_ot_28.02.2023.pdf Файл подписан электронной подписью
 13. План финансово-хозяйственной деятельности PDF icon plan_finansovo-hozyaystvennoy_deyatelnosti_s_uchetom_izmeneniy_na_2022g_ot_31.08.2022.pdf, PDF icon plan_finansovo-hozyaystvennoy_deyatelnosti_s_uchetom_izmeneniy_na_2023g.na_2023g._i_na_planovyy_period_2024_i_2025_godov_ot_28.02.2023.pdf Файл подписан электронной подписью

Вакантные места для приема (перевода)

 1. Министерство просвещения РФ Приказ от 15.05.2020 №236 Об утверждении приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования PDF icon prikaz_minprosveshcheniya_no236_ot_15.05.2020_poryadok_priema_do.pdf Файл подписан электронной подписью
 2. Приказ ДО г.Шахты от 14.03.2024 №80 "О закреплении муниципальных бюджетных образовательных организаций за конкретными территориями муниципального образования "Город Шахты PDF icon do_prikaz_80_ot_14.03.2024_zakreplenie_territoriy_za_mboo.pdf, PDF icon do_prikaz_80_ot_14.03.2024_prilozhenie_1_detskie_sady.pdf, PDF icon do_prikaz_80_ot_14.03.2024_prilozhenie_2_shkoly.pdf Файл подписан электронной подписью
 3. Приказ ДО г.Шахты от 14.03.2024 №80 "О закреплении муниципальных бюджетных образовательных организаций за конкретными территориями муниципального образования "Город Шахты PDF icon do_prikaz_80_ot_14.03.2024_zakreplenie_territoriy_za_mboo.pdf, PDF icon do_prikaz_80_ot_14.03.2024_prilozhenie_1_detskie_sady.pdf, PDF icon do_prikaz_80_ot_14.03.2024_prilozhenie_2_shkoly.pdf Файл подписан электронной подписью
 4. Приказ ДО г.Шахты от 14.03.2024 №80 "О закреплении муниципальных бюджетных образовательных организаций за конкретными территориями муниципального образования "Город Шахты PDF icon do_prikaz_80_ot_14.03.2024_zakreplenie_territoriy_za_mboo.pdf, PDF icon do_prikaz_80_ot_14.03.2024_prilozhenie_1_detskie_sady.pdf, PDF icon do_prikaz_80_ot_14.03.2024_prilozhenie_2_shkoly.pdf Файл подписан электронной подписью
 5. Договор с родителями Файл mbdouno5_dogovor_s_roditelyami_obshcherazvivayushchie.docx Файл подписан электронной подписью
 6. Заявление о приёме в детский сад Microsoft Office document icon zayavlenie_dlya_roditeley.doc Файл подписан электронной подписью
 7. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» Microsoft Office document icon 4019_postanovka_na_uchet_i_zachislenie_v_det.sad_.doc Файл подписан электронной подписью
 8. Положениео предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в МБДОУ№5 "Жаворонок" г.Шахты PDF icon polozhenie_priem_zayavleniypostanovka_na_uchet_i_zachislenie_detey_v_mbdou.pdf Файл подписан электронной подписью

Наставничество

 1. Приказ об организации наставничества PDF icon no_25o_nastavnichestve.pdf, PDF icon no_31o_nastavnichestve2023-2024.pdf Файл подписан электронной подписью
 2. Приказ об организации наставничества PDF icon no_25o_nastavnichestve.pdf, PDF icon no_31o_nastavnichestve2023-2024.pdf Файл подписан электронной подписью
 3. Программа профессионального наставничества PDF icon programma_profnastavnichestva.pdf, PDF icon programma_professionalnogo_nastavnichestva_2023-2025.pdf Файл подписан электронной подписью
 4. Программа профессионального наставничества PDF icon programma_profnastavnichestva.pdf, PDF icon programma_professionalnogo_nastavnichestva_2023-2025.pdf Файл подписан электронной подписью
 5. План работы по программе "Наставничество" PDF icon plan_raboty_po_realizacii_programmy_nastavnichestva_na_2022-2023_1.pdf, PDF icon plan_raboty_po_realizacii_programmy_nastavnichestva_2023-2024.pdf Файл подписан электронной подписью
 6. План работы по программе "Наставничество" PDF icon plan_raboty_po_realizacii_programmy_nastavnichestva_na_2022-2023_1.pdf, PDF icon plan_raboty_po_realizacii_programmy_nastavnichestva_2023-2024.pdf Файл подписан электронной подписью
 7. Отчет о работе наставников PDF icon otchet_o_realizacii_programmy_nastavnichestva_za_2021-2022_uch.god_.pdf, PDF icon otchet_o_realizacii_programmy_nastavnichestva_za_2022-2023_uch.god_.pdf Файл подписан электронной подписью
 8. Отчет о работе наставников PDF icon otchet_o_realizacii_programmy_nastavnichestva_za_2021-2022_uch.god_.pdf, PDF icon otchet_o_realizacii_programmy_nastavnichestva_za_2022-2023_uch.god_.pdf Файл подписан электронной подписью
 9. Положение о наставничестве PDF icon polozhenie_o_nastavnichestve_2018g.pdf Файл подписан электронной подписью

Локальные акты

 1. Положение о МБДОУ №5 PDF icon polozhenie_o_mbdou_no5.pdf Файл подписан электронной подписью
 2. Антикоррупционная политика МБДОУ№5 "Жаворонок" PDF icon antikorrupcionnaya_politika_mbdou_2022.pdf Файл подписан электронной подписью
 3. Положение о защите персональных данных работников и воспитанников МБДОУ PDF icon polozhenie_o_zashchite_personalnyh_dannyh_rabotntkov_i_vospitannikov_mbdou.pdf Файл подписан электронной подписью
 4. Кодекс профессиональной этики PDF icon kodeks_prfessionalnoy_etikimbdouno5_2022.pdf Файл подписан электронной подписью
 5. Коллективный договор МБДОУ№5 "Жаворонок" г.Шахты PDF icon kollektivnyy_dogovor_2022-2025.pdf, PDF icon uvedomlenie_mintrd_21585.pdf Файл подписан электронной подписью
 6. План работы комиссии по противодействию коррупции на 2023год PDF icon plan_raboty_komissii_po_protivodeystviyu_korrupcii_2023.pdf Файл подписан электронной подписью
 7. Коллективный договор МБДОУ№5 "Жаворонок" г.Шахты PDF icon kollektivnyy_dogovor_2022-2025.pdf, PDF icon uvedomlenie_mintrd_21585.pdf Файл подписан электронной подписью
 8. Положение о выявлении и урегулировании конфликта интересов PDF icon polozhenie_o_vyyavlenii_i_uregulirovanii_konflikta_interesov.pdf Файл подписан электронной подписью
 9. Паспорт Доступности МБДОУ№5 "Жаворонок" г.Шахты PDF icon pasport_dostupnosti_mbdouno5_2023_.pdf, PDF icon pasport_dostupnosti_2023_mbdouno5.pdf Файл подписан электронной подписью
 10. Положение о комиссии по противодействию коррупции PDF icon polozhenie_o_komissii_po_protivodeystviyu_korrupcii.pdf Файл подписан электронной подписью
 11. Паспорт Доступности МБДОУ№5 "Жаворонок" г.Шахты PDF icon pasport_dostupnosti_mbdouno5_2023_.pdf, PDF icon pasport_dostupnosti_2023_mbdouno5.pdf Файл подписан электронной подписью
 12. Положение об антикоррупционной экспертизе PDF icon polozhenie_ob_antikorrupcionnoy_ekspertize.pdf Файл подписан электронной подписью
 13. Стандарт антикоррупционного поведения PDF icon standart_antikorrupcionnogo_povedeniya_1.pdf Файл подписан электронной подписью
 14. Положение о психолого-педагогическом консилиуме PDF icon mbdouno5_polozhenie_o_psihologo-pedagogicheskom_konsiliume.pdf Файл подписан электронной подписью
 15. Положение о контрактном управляющем PDF icon mbdouno5_polozhenie_o_kontraktnom_upravlyayushchem.pdf Файл подписан электронной подписью
 16. Положение о контрактном управляющем PDF icon mbdouno5_polozhenie_o_kontraktnom_upravlyayushchem.pdf Файл подписан электронной подписью
 17. Основная образовательная программа ДОУ PDF icon obrazovatelnaya_programma_mbdouno5_zhavorronok_g.shahty_2023-24_1.pdf Файл подписан электронной подписью
 18. Положение о Методическом совете ДОУ PDF icon polozhenie_o_metodicheskom_sovete_mbdou.pdf Файл подписан электронной подписью
 19. Положение о Попечительском совете ДОУ PDF icon polozhenie_o_popechitelskom_sovete_mbdouno5.pdf Файл подписан электронной подписью
 20. Положение об Общем собрании работников ДОУ PDF icon polozhenie_ob_obshchem_sobranii_rabotnikov_mbdou.pdf Файл подписан электронной подписью
 21. Положение о структурном подразделении ДОУ PDF icon mbdou5_polozhenie_o_strukturnom_pdrazdelenii.pdf Файл подписан электронной подписью
 22. Приказ №87 от 23.03.2023 Об организации работы по введению ФОП ДО в МБДОУ№5 "Жаворонок" г.Шахты PDF icon pr.87-ob-organizacii-raboty-po-vvedeniyu-fop.pdf Файл подписан электронной подписью
 23. Федеральнаяя образовательная программа дошкольного образования (ФОП ДО) PDF icon faop_do.pdf Файл подписан электронной подписью
 24. Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образования PDF icon faop_do.pdf Файл подписан электронной подписью
 25. Программа развития PDF icon programma_razvitiya_mbdou_na_2022-2026gg.pdf Файл подписан электронной подписью
 26. Рабочая программа воспитания МБДОУ№5 и календарный план воспитательной работы PDF icon rabochaya_programma_vospitaniya_mbdouno5.pdf, PDF icon kalendarnyy_plan_vospitatelnoy_raboty_2022-2023.pdf Файл подписан электронной подписью
 27. Рабочая программа воспитания МБДОУ№5 и календарный план воспитательной работы PDF icon rabochaya_programma_vospitaniya_mbdouno5.pdf, PDF icon kalendarnyy_plan_vospitatelnoy_raboty_2022-2023.pdf Файл подписан электронной подписью
 28. Изменения в Устав PDF icon postanovlenie_no856_ot_29.02.2016_o_vnesenii_izmeneniy_v_ustav.pdf Файл подписан электронной подписью
 29. Свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями)

  Свидетельство о государственной аккредитации отсутствует.  ( ст.92. п.1 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012. № 273-ФЗ:  программы дошкольного образования не подлежат государственной аккредитации).

  Файл подписан электронной подписью
 30. Изменения в Устав МБДОУ№5 "Жаворонок" г.Шахты - 30.05.2017 PDF icon izmeneniya_v_ustav_mbdou_no5_zhavoronok_g.shahty.pdf Файл подписан электронной подписью
 31. Основная адаптированная образовательная программа для детей с ТНР PDF icon aop_do_tnr_mbdouno5_zhavoronok_2023.pdf Файл подписан электронной подписью
 32. Положение о Совете родителей PDF icon polozhenie_o_sovete_roditeley.pdf Файл подписан электронной подписью
 33. Устав МБДОУ№5 "Жаворонок" г.Шахты PDF icon ustav_mbdouno5.pdf Файл подписан электронной подписью
 34. Положение об общем собрании родителей МБДОУ№5 "Жаворонок" PDF icon polozhenie_ob_obshchem_sobranii_roditeley.pdf Файл подписан электронной подписью
 35. Лицензия на осуществление образовательной деятельности PDF icon mbdouno5_licenziya.pdf Файл подписан электронной подписью
 36. Положение о групповом родительском собрании PDF icon polozhenie_o_gruppovom_roditelskom_sobranii_mbdouno5_zhavoronok.pdf Файл подписан электронной подписью
 37. Правила внутреннего трудового распорядка_01.02.2024 PDF icon mbdouno5_pravila_vnutrennego_trudovogo_rasporyadka_01.02.2024.pdf Файл подписан электронной подписью
 38. Положение о совещании при заведующем PDF icon polozhenie_o_soveshchanii_pri_zaveduyushchem.pdf Файл подписан электронной подписью
 39. Правила внутреннего распорядка обучающихся МБДОУ№5 PDF icon pravila_vnutrennego_rasporyadka_vospitannikov_mbdouno5_1.pdf Файл подписан электронной подписью
 40. Положение о творческой группе PDF icon polozhenie_o_tvorcheskoy_gruppe.pdf Файл подписан электронной подписью
 41. Порядок оформления возникновения,приостановления и прекращения отношений между МБДОУ и родителями PDF icon poryadok_oformleniya_vozniknoveniyapriostanovleniya_i_prekrashcheniya_otnosheniy.pdf, PDF icon poryadok_oformleniya_vozniknoveniya_priostanovleniya_i_prekrashcheniya_otnosh_03.06.2023.pdf Файл подписан электронной подписью
 42. Порядок оформления возникновения,приостановления и прекращения отношений между МБДОУ и родителями PDF icon poryadok_oformleniya_vozniknoveniyapriostanovleniya_i_prekrashcheniya_otnosheniy.pdf, PDF icon poryadok_oformleniya_vozniknoveniya_priostanovleniya_i_prekrashcheniya_otnosh_03.06.2023.pdf Файл подписан электронной подписью
 43. Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления воспитанников PDF icon poryadok-i-osnovaniya-perevoda-otchisleniya-i-vosstanovleniya-vospitannikov-mbdouno5-.pdf Файл подписан электронной подписью
 44. Договор пожертвования PDF icon dogovor-pozhertvovaniya.pdf Файл подписан электронной подписью
 45. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам - образовательным программам дошкольного образования в МБДОУ№5 PDF icon poryadok_organizacii_i_osushchestvleniya_obrazovatelnoy_deyatelnosti_po_osnovnym_programmam_-_obrazovatelnym_programmam_doshkolnogo_obrazovaniya_v_mbdouno5.pdf Файл подписан электронной подписью
 46. Приказ №135 Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции на 2023год PDF icon no_135_utv.plana_meropriyatiy_po_protivodeystviyu_korrupcii_na_2023.pdf Файл подписан электронной подписью
 47. Положение о режиме образовательной деятельности в МБДОУ№5 PDF icon polozhenie_o_rezhime_od_pdf.io_.pdf Файл подписан электронной подписью
 48. Приказ №136 Утверждение комиссии по противодействию коррупции на 2023год PDF icon no_136_utv._komissii_po_protivodeystviyu_korrupcii.pdf Файл подписан электронной подписью
 49. Положение о контрактном управляющем МБДОУ г.Шахты Ростовской области "Детский сад общеразвивающего вида №5 "Жаворонок" PDF icon polozhenie_o_kontraktnom_upravlyayushchem_mbdou_g.shahty_rostovskoy_oblasti_detskiy_sad_obshcherazvivayushchego_vida_no5_zhavoronok.pdf Файл подписан электронной подписью
 50. Положение о Педагогическом совете МБДОУ PDF icon polozhenie_o_pedagogicheskom_sovete_mbdou.pdf Файл подписан электронной подписью
 51. Приказ №138_Утверждение антикоррупционной политики МБДОУ PDF icon no_138_utv.antikorrupcionnoy_politiki.pdf Файл подписан электронной подписью
 52. Положение о порядке выплаты компенсаци платы,взимаемой с родителей за присмотри уход детей в МБДОУ№5 PDF icon polozhenie_o_poryadke_vyplaty_kompensaci_platyvzimaemoy_s_roditeley_za_prismotri_uhod_detey_v_mbdouno5i.pdf Файл подписан электронной подписью
 53. Приказ №139 Об утверждении памятки об ограничениях,запретах и обязанностях работников PDF icon no139_utverzhdenie_pamyatki.pdf Файл подписан электронной подписью
 54. Положение о контрольной деятельности МБДОУ PDF icon polozhenie_o_kontrolnoy_deyatelnosti.pdf Файл подписан электронной подписью
 55. Приказ №140Утверждение правил,регламентирующих вопросы обмена деловыми подарками PDF icon no140_ob_utverzhdenii_pravil_reglamentiruyushchih_voprosy_obmena_delovymi_podarkami.pdf Файл подписан электронной подписью

Отчеты

 1. Отчет о результатах самообследования МБДОУ№5 за 2023 год PDF icon otchet_o_rezultatah_samoobsledovaniya_za_2023_god.pdf Файл подписан электронной подписью

Предписания

 1. Предписания

  Предписания отсутствуют

  Файл подписан электронной подписью

Антикоррупционная деятельность

 1. Приказ №154 _Утверждение плана по противодействию коррупции на 2022-2024гг PDF icon no_154_utv.plana_protivodeystviyu_korrupcii.pdf Файл подписан электронной подписью

Информатизация

 1. Постановление Администрации г.Шахты от 25.12.2017 №6936 "Об утверждении положения о предоставлении общедоступного и бесплатного дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования ..." PDF icon polozhenie_ob_organizacii_obshchedostupnogo_doshkolnogo_obrazovaniya_25-12-2017_p-6936.pdf Файл подписан электронной подписью

Родителям

 1. График работы консультационного центра Image icon grafik_raboty_konsultacionnogo_centra.jpg, PDF icon grafik_raboty_konsultacionnogo_centra_2021-2021gg.pdf Файл подписан электронной подписью
 2. Приказ о создании консультационного центра PDF icon prikaz_o_sozdanii_konsultacionnogo_centra.pdf Файл подписан электронной подписью
 3. Постановление Администрации г.Шахты №805 от 18.03.2020 "О введении на территории муниципального образования "Город Шахты" режима "Повышенная готовность" PDF icon 805.pdf Файл подписан электронной подписью
 4. Постановление Администрации г.Шахты от 16.03.2020г. О неотложных мерах по предупреждению осложнений эпидемиологической ситуации по особо опасным, карантинным инфекциям в городе Шахты PDF icon 793.pdf Файл подписан электронной подписью
 5. Постановление Администрации г.Шахты об утверждении размера родительской платы PDF icon postanovlenie_administracii_g.shahty_ob_utverzhdenii_razmera_roditelskoy_platy_1.pdf Файл подписан электронной подписью
 6. Постановление №5 от 22.12.2014г. PDF icon postanovlenie_no5_jot_22.12.2014g._minobrazovaniya.pdf Файл подписан электронной подписью
 7. Положение о порядке выплаты компенсаци платы,взимаемой с родителей за присмотри уход детей в МБДОУ№5 PDF icon polozhenie_o_poryadke_vyplaty_kompensaci_platyvzimaemoy_s_roditeley_za_prismotri_uhod_detey_v_mbdouno5i_1.pdf Файл подписан электронной подписью
 8. Номер телефона экстренной помощи для жителей Ростовской области по COVID-19 PDF icon sovid-19.pdf, Image icon sovid-19.jpg Файл подписан электронной подписью
 9. Номер телефона экстренной помощи для жителей Ростовской области по COVID-19 PDF icon sovid-19.pdf, Image icon sovid-19.jpg Файл подписан электронной подписью
 10. Квитанция для оплаты добровольных пожертвований

  Уважаемые родители! Для добровольных пожертвований следует использовать реквизиты, указанные в квитанции

  Image icon blank_kvitancii_na_dobrovolnye_pozhertvovaniya.jpg Файл подписан электронной подписью
 11. Приказ ДО г.Шахты от 29.01.2019г №51_ О закреплении МБДОУ за конкретными территории территориями Муниципального образования "Город Шахты" PDF icon prikaz_do_o_zakreplenii_mbdou_za_konkretnymi_territoriyami.pdf, Файл prilozhenie_1_k_prikazu_do_o_zakreplenii_mbdou_za_konkretnymi_territoriyami.docx Файл подписан электронной подписью
 12. Приказ ДО г.Шахты от 29.01.2019г №51_ О закреплении МБДОУ за конкретными территории территориями Муниципального образования "Город Шахты" PDF icon prikaz_do_o_zakreplenii_mbdou_za_konkretnymi_territoriyami.pdf, Файл prilozhenie_1_k_prikazu_do_o_zakreplenii_mbdou_za_konkretnymi_territoriyami.docx Файл подписан электронной подписью
 13. Положение о Консультационном центре МБДОУ№5 "Жаворонок" г.Шахты PDF icon polozhenie_o_konsultacionnom_centre.pdf Файл подписан электронной подписью
 14. График работы консультационного центра Image icon grafik_raboty_konsultacionnogo_centra.jpg, PDF icon grafik_raboty_konsultacionnogo_centra_2021-2021gg.pdf Файл подписан электронной подписью